Nieuws Vorige nieuwsberichten

Agende Ledenvergadering

Agende Ledenvergadering

20 oktober 2016 - 1. Opening mededelingen 2. Notulen vorige ledenvergadering 3. Vaststellen van de agenda - Opening mededelingen - Notulen vorige ledenvergadering - Vaststellen van de agenda - Alge...

Lees meer »»

Ledenvergadering op vrijdag 21 oktober 2016

Op maandag 24 oktober 2016 staat er een bestuursverkiezing gepland. Tijdens de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 21 oktober is er namelijk geen voltallig bestuur herkozen. Alle leden, donateurs en kantine gebruikers zijn van harte welkom op deze avond. De aanvang van deze vergadering is 19:30uur. Ter aanvulling, alleen leden ouder dan 18 jaar en ingeschreven bij s.v. T.H.O.S. en KNVB zijn stem gerechtigd. Donateurs en kantine gebruikers hebben advies stem. Bestuur... Lees meer »»

Sportvereniging THOS uit Beerta

THOS staat voor "Tot Heil Onzer Spieren" en is opgericht in 1920.

Kijk voor de uitslagen op www.voetbalnoord.nl

Sponsoren van Thos

  • Rabobank Zuid en Oost Stadskanaal
  • Autobedrijven ESA Groningen
  • PPS Salaris administratie Winschoten
  • Auto+Fiets Totaal J Musch Finsterwolde
  • Betere Banen Veendam Veendam
  • IBD Intergrale Beveilgings diensten Holwierde