Algemene Ledenvergadering

De ledenvergadering wordt gehouden op maandag 19 november 2018 in de kantine s.v. T.H.O.S om 20:00uur.

Van de vier bestuursleden zijn er twee herkiesbaar, er zijn dus nieuwe mensen nodig om het bestuur aan te vullen om de vereniging te kunnen besturen. Voelt u zich geroepen om één van de functies te vervullen in het bestuur. Meld u zich dan aan via info@svthos.nl .

Wij hopen u te mogen ontvangen op de ingeplande datum.

Bestuur s.v. T.H.O.S.

Vorige nieuwsberichten lezen? Zie de nieuwspagina


Sponsoren van Thos

  • PKF/Post Pallets Finsterwolde
  • Oostgrunn.nl Beerta
  • Houwing Hagedoorn Winschoten
  • Mulder Grondverzet Finsterwolde
  • Arbo Advies Akkoord Beerta
  • Coop Wijsbeek Beerta