Bestuur en leiding van THOS

Hoofdbestuur

Voorzitter
06-109 411 85 / e-mail
Penningmeester
06-147 101 11 / e-mail
Wedstrijd/Algemeen secretaris
06-221 681 32 / e-mail
Bestuurslid
06-209 742 12 / e-mail


Jeugdbestuur

Voorzitter
06-295 114 57 / e-mail
Wedstrijd/Algemeen secretaris
06-120 844 33 / e-mail
Penningmeester
06-512 345 42 / e-mail
Bestuurslid
06-290 489 03 / e-mail
Bestuurslid
06-223 550 68 / e-mail


Trainers en Leiders

Trainer eerste elftal
Leider tweede elftal
06-29487737


Trainer en leiders S.J.O. B.T.C.

Zie hiervoor de website van S.J.O. B.T.C.: www.sjobtc.nlActiviteitencommissie

voorzitster (aanspreekpunt namens de commissie)


Kantine en terrein

kantinebeheer
0597-67 20 91
06-294 877 37
06-271 340 77
terreinmeester


Overige Functies

Consul
0597-332589
Webmaster
06-221 681 32 / e-mail


Ereleden en leden van verdienste

Erelid Hilgenga 1970

Hilgenga

1970. Erelid, Hilgenga, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 50 jaar bestuurder van de s.v. THOS. In de rug gedekt door G. Prins (voormalig voorzitter).


Ereleden

H. Hillinga †
B. Modderman †
A. van der Laan †
J. Smit
E. Nap
J.D. Sikkema

Erevoorzitter

G. Prins †

Leden van verdienste

K. Dekker
J. Groenbroek †
J. Smit
J.J. Smit
D.J. Sikkema
H. Bleeker
W. Modderman-Oolders
J. Kroeze-Siemens
K. Hateboer †
G.J. Smeins †
W. Postma †
N. Blokzijl †
G. Schaank †
G. Helweg
A. Weerts. †
J.D. Sikkema

Sponsoren van Thos

  • Haan Personeelsdiensten Nieuwe Pekela
  • Wiertsema Hout Beerta
  • De Treffer Winschoten
  • Club Casa Grande Gieterveen
  • Het Raadhuis Pekela bv Oude Pekela
  • Rabobank Zuid en Oost Stadskanaal