Bestuur en leiding van THOS

Hoofdbestuur

voorzitter
06-10941185 / e-mail
penningmeester
06-14710111 / e-mail
wedstrijdsecretaris
06-22168132 / e-mail
algemeensecretaris
06-20974212 / e-mail
aspirant bestuurslid
06-52235064 / e-mail


Jeugdbestuur

voorzitter
06-46417580 / e-mail
secretaris
06-15391995 / e-mail
penningmeester
06-52561096 / e-mail
vice voorzitter
06-22452110 / e-mail
bestuurslid
06-22548327 / e-mail
bestuurslid
06-51270384 / e-mail


Trainers en Leiders

trainer eerste elftal
06-21860700
leider eerste elftal
06-27873612
leider tweede elftal
06-47046097 / 0597-332830


Trainer en leiders S.J.O. B.T.C.

Zie hiervoor de website van S.J.O. B.T.C.: www.sjobtc.nlActiviteitencommissie

voorzitster (aanspreekpunt namens de commissie)
06-31916136


Kantine en terrein

kantinebeheer
06-30980647 / 0597-332341
kantinebeheer
06-20474038
kleedkamers
terreinmeester
06-47046097 / 0597-332830


Overige Functies

Consul
0597-332589
Webmaster
06-221 681 32 / e-mail


Ereleden en leden van verdienste

Erelid Hilgenga 1970

Hilgenga

1970. Erelid, Hilgenga, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 50 jaar bestuurder van de s.v. THOS. In de rug gedekt door G. Prins (voormalig voorzitter).


Ereleden

H. Hillinga †
B. Modderman †
A. van der Laan †
J. Smit
E. Nap
J.D. Sikkema
H. Bleeker

Erevoorzitter

G. Prins †

Leden van verdienste

K. Dekker
J. Groenbroek †
J. Smit
J.J. Smit
D.J. Sikkema
H. Bleeker
W. Modderman-Oolders
J. Kroeze-Siemens
K. Hateboer †
G.J. Smeins †
W. Postma †
N. Blokzijl †
G. Schaank †
G. Helweg
A. Weerts. †
J.D. Sikkema

Sponsoren van Thos

  • Auto+Fiets Totaal J Musch Finsterwolde
  • Arbo Advies Akkoord Beerta
  • Stichting Renavo Beerta
  • IBD Intergrale Beveilgings diensten Holwierde
  • Betere Banen Veendam Veendam
  • Club Casa Grande Gieterveen