Bestuur en leiding van THOS

Hoofdbestuur

voorzitter
06-10941185 / e-mail
penningmeester
06-14710111 / e-mail
wedstrijdsecretaris
06-22168132 / e-mail
algemeensecretaris
06-20974212 / e-mail
aspirant bestuurslid
06-52235064 / e-mail


Overige bestuursleden worden weergegeven na de ledenvergadering van 7 december 2018

Jeugdbestuur

Voor het Jeugdbestuur verwijzen wij u graag door via onderstaande link
http://www.sjobtc.nl/bestuur.html

Trainers en Leiders

trainer eerste elftal
leider eerste elftal
trainer tweede elftal
leider tweede elftal
trainer dames
leider dames


Trainer en leiders S.J.O. B.T.C.

Zie hiervoor de website van S.J.O. B.T.C.: www.sjobtc.nlActiviteitencommissie

voorzitster (aanspreekpunt namens de commissie)
06-31916136


Kantine en terrein

kantinebeheer
kantinebeheer
kleedkamers
terreinmeester


Overige Functies

Consul
0597-332589
Webmaster


Ereleden en leden van verdienste

Erelid Hilgenga 1970

Hilgenga

1970. Erelid, Hilgenga, Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 50 jaar bestuurder van de s.v. THOS. In de rug gedekt door G. Prins (voormalig voorzitter).


Ereleden

H. Hillinga †
B. Modderman †
A. van der Laan †
J. Smit
E. Nap
J.D. Sikkema
H. Bleeker

Erevoorzitter

G. Prins †

Leden van verdienste

K. Dekker
J. Groenbroek †
J. Smit
J.J. Smit
D.J. Sikkema
H. Bleeker
W. Modderman-Oolders
J. Kroeze-Siemens
K. Hateboer †
G.J. Smeins †
W. Postma †
N. Blokzijl †
G. Schaank †
G. Helweg
A. Weerts. †
J.D. Sikkema

Sponsoren van Thos

  • t'Kinphoeske Beerta
  • Bakker/Boven Winschoten
  • Verheek Winschoten
  • Jan Starke Reklame Winschoten
  • Autobedrijven ESA Groningen
  • Quality- Sports Winschoten